Διαβάστε το Stakeholder Engagement Plan The Ellinikon:

Stakeholder-Engagement-Plan-The-Hellinikon-Project.pdf