Διαβάστε το Stakeholder Engagement Plan The Ellinikon:

stakeholder_engagement-plan_2022.pdf