Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. («Εταιρεία »), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, σε συνέχεια των από 25.11.2019, 30.01.2020 και 07.04.2021 σχετικών ανακοινώσεων της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 23.06.2023 υπέγραψε με τις τράπεζες «Τράπεζα Eurobank A.E.», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Τράπεζα Alpha Bank Α.Ε.» συμφωνία για την επικαιροποίηση των βασικών επιχειρηματικών όρων κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού προς την Εταιρεία ή/και θυγατρικές του Oμίλου LAMDA DEVELOPMENT με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου του Ελληνικού (το «Έργο»).

Η επικαιροποίηση είναι επακόλουθο των ευνοϊκών εξελίξεων στις πωλήσεις κυρίως των οικιστικών αναπτύξεων της πρώτης πενταετίας του Έργου (Φάση Α΄), καθώς και της γενικότερα εξαιρετικής πορείας του έργου του Ελληνικού μέχρι σήμερα, όπως αυτή αποτυπώνεται τόσο στην πρόοδο των κατασκευαστικών έργων όσο και στις συνολικές εισπράξεις.

Μετά την επικαιροποίηση, το συνολικό ύψος του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού διαμορφώνεται ως εξής:

Κοινοπρακτικός Τραπεζικός Δανεισμός

Χρηματοδότηση Φάση Α’

(ποσά σε € εκ) Νέα Χρηματοδότηση Παλαιά Χρηματοδότηση
Οικιστικές αναπτύξεις, έργα υποδομών & άλλες αναπτύξεις 120 394
Εμπορικές αναπτύξεις Vouliagmenis Mall & Riviera Galleria 575 517
Κάλυψη δαπανών ΦΠΑ 249 205
Σύνολο Δανείων 944 1.117