Συνέντευξη O. Αθανασίου, CEO Lamda Development στην εκπομπή "Από τις 6"

https://www.innews.eu/actions/popups/tv.php?id=2686214605&c=41676&username=dlamdae&password=41209f6f9aee17d55449a151d3bdfe98