Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διάστημα 28.07.2020 – 15.08.2020 αναμένεται όχληση λόγω των εργασιών κατεδάφισης που πρόκειται να εκτελεστούν στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Δραγατσανίου και Βοσπόρου. Ως εκ τούτου για λόγους ασφάλειας για δύο ημέρες (28-29/7) θα δημιουργηθεί μια ζώνη περιμετρικά του φράχτη των κτιρίων προς κατεδάφιση της περιοχής αυτής, όπου θα αποκλειστεί τμήμα των πεζοδρομίων και των οδών για την κίνηση των πεζών και τη στάθμευση των οχημάτων αντίστοιχα