Με αφορμή δημοσιεύματα σε σχέση με την παραλιακή περιοχή κατοικιών και με στόχο την αποφυγή παρανοήσεων που μπορεί να δημιουργούνται, η LAMDA Development S.A. διευκρινίζει ότι η πρόσφατη τροποποίηση της ΚΥΑ για τις περιοχές προς πολεοδόμηση αποσκοπεί στην μετατροπή της συγκεκριμένης περιοχής σε μια περιοχή ελεύθερη από αυτοκίνητα, με ενίσχυση και διευκόλυνση της πεζής μετακίνησης και αύξηση των χώρων πρασίνου.

Τονίζεται ότι η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στο παραλιακό μέτωπο παραμένει προτεραιότητα της Lamda Development και η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Ειδικότερες παράμετροι της τροποποίησης:

 

Α. Αύξηση πεζοδρόμων:

 • Η βασική τροποποίηση είναι η μετατροπή του κύριου δρόμου που διέσχιζε την περιοχή αυτή (πλάτους 21μ.) σε πεζόδρομο, συγκρίσιμο με τους εμβληματικότερους πεζοδρόμους της χώρας (π.χ. η Διονυσίου Αρεοπαγίτου έχει πλάτος 20-25μ.)
 • Παράλληλα δημιουργείται ένας νέος πεζόδρομος (πλάτους 6μ) και διαπλατύνεται ένας ακόμη (από 6μ. σε 7,5μ.)

Με τις αλλαγές αυτές:

 • Δημιουργείται ένας άνετος, εκτενής περίπατος, ο οποίος συνδέει τον κεντρικό πεζόδρομο της Ανάπτυξης πλάτους 56μ. με τους χώρους πρασίνου και τους λοιπούς πεζοδρόμους
 • Προσφέρονται πολλαπλές δυνατότητες για περίπατο – ήπια άσκηση, ποδήλατο κ.λπ.
 • Διευκολύνεται η κίνηση των πεζών προς την παραλία, ενισχύοντας την επισκεψιμότητά της
 • Ενισχύεται συνολικά το δίκτυο πεζοδρόμων στην περιοχή

 

Β. Αύξηση χώρων πρασίνου:

Επακόλουθο της ως άνω αύξησης των πεζοδρόμων είναι η ένωση ενός πεζοδρόμου πλάτους 5μ. (σημερινή βραχώδης περιοχή) στο όριο της παραλίας με τον υφιστάμενο χώρο πρασίνου και την μετατροπή του σε χώρο πρασίνου επίσης. Με την μετατροπή αυτή:

 • Δημιουργείται ένας νέος γραμμικός χώρος πρασίνου συνολικής έκτασης 8 στρεμμάτων, ο οποίος συνδέεται με την παραλία
 • Η χρήση του γραμμικού αυτού «πάρκου» από τους πολίτες (πεζών, ποδηλατών κ.λπ.) παραμένει ανεμπόδιστη
 • Συνεπώς, η κίνηση πεζών και ποδηλάτων ούτε καταργείται, ούτε εμποδίζεται
 • Αντιθέτως, πραγματοποιείται μέσω του νέου αυτού χώρου πρασίνου, όπου προσφέρονται μάλιστα περισσότερες δυνατότητες στάσης, ξεκούρασης, σκίασης κ.λπ.
 • Διευκολύνεται συνεπώς ακόμη περισσότερο η πρόσβαση του κοινού στο παραλιακό μέτωπο

 

Γ. Μηδενική αύξηση δόμησης

 • Αποτέλεσμα όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι η αύξηση των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής κατά περίπου 3.300τ.μ.
 • Οι χώροι αυτοί περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο με ισόποση μείωση των εκτάσεων ιδιοκτησίας του Επενδυτή
 • Η ελάχιστη αύξηση του σ.δ. προκύπτει ως μαθηματικό αποτέλεσμα, ώστε να διατηρηθεί η δόμηση όπως ακριβώς εγκρίθηκε από το Προεδρικό Διάταγμα
 • Δηλαδή, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να δομήσει ακριβώς όσα τ.μ. είχε και πριν την τροποποίηση

 

Δ. Ουδεμία αλλαγή σε ποδηλατόδρομους

 • Κανείς ποδηλατόδρομος δεν καταργείται, τροποποιείται ή μετακινείται
 • Ο ενιαίος ποδηλατόδρομος μήκους 22 χιλιομέτρων από τον Πειραιά μέχρι την Βουλιαγμένη, παραμένει στη θέση που έχει διακηρυχθεί και δεν επηρεάζεται από την τροποποίηση