Την 1η Μαρτίου 2018 εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής.

Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ 35/01.03.2018.